נוצר ע"י ג'יי כדי שאפשר יהיה להכניס לתוכו את "פורום מובילי תקשוב".