ההתמחות בהדרכה, הנחיה והוראה בהכשרת מורים עוסקת בהתפתחות מקצועית של מדריכים ומורים בהכשרת מורים.
נושאי הלימוד המגוונים מתייחסים לפיתוח מיומנויות הוראה, הדרכה והנחיה קבוצתית, למודלים של הוראה, לתהליכי למידה ועוד.