טופס רישום

הרישום בטופס מיועד למי שכתובת מייל שלהן.ם אינה ב-@gmail ורוצות.ים רישום מהיר למוודל.
אנו ממליצים לנרשמים עם כתובות מייל @gmail להרשם כאן
וללחוץ על הכפתור האפור Log in with Gmail . הכניסה הינה עם ססמת ה-gmail שלכם
לאחר ביצוע הרישום למערכת יש לפנות אל מורי הקורס לצורך השלמת הרישום לקורס

סיסמא חד פעמית: Aa123456!. לאחר התחברות למודל, עדכן את הסיסמא.