ההתמחות מיועדת להרחיב את הידע ולפתח את מיומנויות המרצים בתחום השיתופיות במימד התיאורטי והמעשי. הלמידה תתקיים בסביבות חדשניות העשירות בטכנולוגיות מידע ותקשורת, ותקנה מיומנויות הוראה שיתופית המשלבת מרחבים מקוונים, בהתאם להמלצות *OECD.

אוכלוסיית היעד

מרצים מהמכללות, מדריכים פדגוגיים, בעלי תפקידים מהמכללות ובמערכת החינוך או כאלה העתידים לקחת חלק של פיתוח ויישום בתכניות המאה 21 והתקשוב.

 

מטרות התכנית:

·       הרחבת הידע התאורטי בתחום השיתופיות בסביבות חדשניות רב –תרבותיות

·       פיתוח יצירתיות בהוראה ולמידה שיתופית מקוונת

·       היכרות עם מודלים של שיתופיות במכללות, בבתי הספר ומחוץ למערכת החינוך

·       התנסות בבניית מרחב שיתופי

·       פיתוח מיומנויות להתמודדות עם אתגרי השיתופיות במרחב למידה מקוון

 

נושאי לימוד:

·       הטקסונומיה של השיתופיות

·       כלכלה שיתופית וצרכנות שיתופית

·       שיתופיות ברשתות חברתיות

·       שיתופיות סינכרונית ו-אסינכרונית

·       סביבות וכלים מקוונים המאפשרים שיתופיות

·       מודלים ותכניות שיתופיות ורב-תרבותיות

·       בניית מרחב למידה והוראה שיתופי מקוון

·       הזדמנויות ואתגרים בהוראה ולמידה שיתופית מקוונת

·       משחקים לימודיים שיתופיים

·       הבניית ידע שיתופי

 

מבנה התכנית ודרכי ההוראה:

התכנית מבוססת על אינטגרציה בין למידה פנים אל פנים ומקוונת, ובין תיאוריה ופרקטיקה, הרצאות וסדנאות, למידה ממומחים ולמידת עמיתים, למידה מתוך מערכות החינוך ומחוץ לה.

 

בין המרצים בתכנית:

פרופ' שיזף רפאלי, פרופ' חוסאם חאיכ, ד"ר חגאי קופירמינץ,ד"ר יאיר המבורגר, ד"ר עופר רימון, ד"ר יעל שרן, ד"ר אסמאא גנאים, ד"ר מירי שינפילד

ועוד בעלי תפקידים ממכון מופ"ת, משרד החינוך וחברות הייטיק

 

 

תאריכי המפגשים:

ימי חמישי בין השעות 9:00 – 15:00, בשנה"ל 2016-2017, על ימי הלימוד ניתן למצוא באתר ביה"ס