.

·       בסביבות חדשניות רב –תרבותיות

·      

·      

·       במרחב למידה מקוון

הטקסונומיה של השיתופיות

·       שיתופיות ברשתות חברתיות

·      

·      

·       הזדמנויות ואתגרים בהוראה ולמידה שיתופית מקוונת

·       הבניית ידע שיתופי

בשנה"ל 2016-2017, על ימי הלימוד ניתן למצוא באתר ביה"ס